lot 13. Натюрморт

литография, 37.5х54 см, 1989

Симонян И.В.
Похожие картины
Сиена

lot 2. Сиена

Никиреев Станислав Михайлович

офорт, 24.5х19.8 см, 1986

Цена: 2 300 

Рим

lot 3. Рим

Никиреев Станислав Михайлович

офорт, 19.5х24.7 см, 1986

Цена: 2 300 

Комната

lot 4. Комната

Ушин Николай Алексеевич

бумага/тушь/перо, 15.5х20 см, 1920-е

Цена: 2 300 

Пейзаж

lot 5. Пейзаж

Ушин Андрей Алексеевич

автолитография, 19х35 см, 1953

Цена: 1 200