«Свидание»

Автор: Немкова Елена

офорт, лист: 29.5х26.5 см, оттиск: 17х15.5 см, 1989

ID: 5759