Similar pictures
«The Egory defender», Kondratyev Dmitry Sergeyevich

«The Egory defender»

Kondratyev Dmitry Sergeyevich

 

canvas/oil, 79х60 cm, 1980.

 

«Flight», Kondratyev Dmitry Sergeyevich

«Flight»

Kondratyev Dmitry Sergeyevich

 

 

 

«Woman in a blue hat», Kondratyev Dmitry Sergeyevich

«Woman in a blue hat»

Kondratyev Dmitry Sergeyevich

 

canvas/oil, 79х58, 1974.

 

«Abkhazia», Kondratyev Dmitry Sergeyevich

«Abkhazia»

Kondratyev Dmitry Sergeyevich