HomeArtistsPshenitsyna Galina Vasilyevna

Pshenitsyna Galina Vasilyevna

Работы

Exhibitions

«Construction of the bridge», Pshenitsyna Galina Vasilyevna
«Construction of the bridge»

Pshenitsyna Galina Vasilyevna

canvas/oil, 60х80 cm, 1960.

Events