«Anna Akhmatova»

Author: Ortega Louis

etching, 19/40, 39.5x29.5 cm, 50x35.3 cm, 1978

ID: 1001