«Vasya»

Author: Borovsky David Borisovich

a series of works «Metrostroyevtsy», etching, 53x49 cm, sheet: 67.5x58.5 cm, 1962

ID: 1524

Similar pictures

«Vologda»

Borovsky David Borisovich

etching, 24x33 cm, sheet: 43x52 cm, 1960

4 000 ₽