HomeAuctionsAuction No. 11

Auction No. 11

lot 1. «Spring of Christ», Arshakuni Zaven Petrosovich
Лот 1. lot 1. «Spring of Christ»

Arshakuni Zaven Petrosovich

author's lithograph, L-6 9/18, 38x44.5 cm, sheet: 54x59.5 cm, 1997

50 000 ₽

lot 2. «Still life with cancer and beer», Kabanin Alexander Fedorovich
Лот 2. lot 2. «Still life with cancer and beer»

Kabanin Alexander Fedorovich

author's lithograph, A / L-3 14/87, 20x25 cm, sheet: 26x29.5 cm, 1998

Sold

lot 3. «Awakening», Zadorin Alexander Evgenievich
Лот 3. lot 3. «Awakening»

Zadorin Alexander Evgenievich

author's lithograph, 12/25, 40x27.5 cm, sheet: 61.5x38 cm, 1997

15 000 ₽

lot 4. «Music for a flower», Zagorov Vladimir Igorevich
Лот 4. lot 4. «Music for a flower»

Zagorov Vladimir Igorevich

author's lithograph, L-5 18/25, 41x32 cm, sheet: 61.5x43 cm, 1997. Printer Bakholdin.

10 000 ₽

lot 5. «On the Channel», Lytkin Alexander Mikhailovich
Лот 5. lot 5. «On the Channel»

Lytkin Alexander Mikhailovich

author's lithograph, AL-4 18/24, 27x35.5 cm, sheet: 36.5x45 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

7 000 ₽

lot 6. «View from the window», Krestovsky Yaroslav Igorevich
Лот 6. lot 6. «View from the window»

Krestovsky Yaroslav Igorevich

paper, ink, 41.5x30 cm, 1970s

40 000 ₽

lot 7. «Paris 2», Kostenko Lyubov Alekseevna
Лот 7. lot 7. «Paris 2»

Kostenko Lyubov Alekseevna

author's lithograph, AL-4 12/20, 30.5x39.5 cm, sheet: 45.5x55 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

15 000 ₽

lot 8. «Dream», Zubkov Gennady Gerasimovich
Лот 8. lot 8. «Dream»

Zubkov Gennady Gerasimovich

author's lithograph, L-6 13/30, 34x46 cm, sheet: 44x61 cm, 1997

15 000 ₽

lot 9. «Mower», Zubkov Gennady Gerasimovich
Лот 9. lot 9. «Mower»

Zubkov Gennady Gerasimovich

author's lithograph, L-5 15/30, 42x32.5 cm, sheet: 52x41.5 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

10 000 ₽

lot 10. «Horsemen of the Apocalypse», Galetsky Yuri Iosifovich
Лот 10. lot 10. «Horsemen of the Apocalypse»

Galetsky Yuri Iosifovich

author's lithograph, 18/32, 38x44.5 cm, sheet: 51x57 cm, 1991

10 000 ₽

lot 11. «Night still life», Lytkin Alexander Mikhailovich
Лот 11. lot 11. «Night still life»

Lytkin Alexander Mikhailovich

author's lithograph, AL-5 17/22, 36x39.5 cm, sheet: 45.5x55 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

Sold

lot 12. «Still life with a jug», Kabanin Alexander Fedorovich
Лот 12. lot 12. «Still life with a jug»

Kabanin Alexander Fedorovich

author's lithograph, AL-5 20/25, 33x38.5 cm, sheet: 46x52 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

3 000 ₽

lot 13. «Cutting trees», Zaslavsky Anatoly Savelevich
Лот 13. lot 13. «Cutting trees»

Zaslavsky Anatoly Savelevich

author's lithograph, L-5 15/25, 40.5x31.5 cm, sheet: 54.5x43 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

Sold

lot 14. «Big haircut», Zaslavsky Anatoly Savelevich
Лот 14. lot 14. «Big haircut»

Zaslavsky Anatoly Savelevich

author's lithograph, L-6 14/25, 36x44 cm, sheet: 50x55.5 cm, 1995. The printer A. Bakholdin.

5 000 ₽

lot 15. «Still life, bottles», Kabanin Alexander Fedorovich
Лот 15. lot 15. «Still life, bottles»

Kabanin Alexander Fedorovich

author's lithograph, AL-4 22/27, 30x36.5 cm, sheet: 43x55.5 cm, 1998

Sold

lot 16. «Museum of Alexander III. 100 years. Russian Museum», Kabanin Alexander Fedorovich
Лот 16. lot 16. «Museum of Alexander III. 100 years. Russian Museum»

Kabanin Alexander Fedorovich

author's lithograph, L-2 49/54, 27.5x45 cm, sheet: 51x66 cm, 1998

4 000 ₽

lot 17. «Closing the kindergarten», Mishin Valery Andreevich
Лот 17. lot 17. «Closing the kindergarten»

Mishin Valery Andreevich

author's lithograph, L-7 35/35, 70x51 cm, sheet: 80x60 cm, 1991

Sold

lot 18. «By the Lake», Gubanov Leonid Georgievich
Лот 18. lot 18. «By the Lake»

Gubanov Leonid Georgievich

lithograph, AL-5 15/25, 36x23.5 cm, sheet: 49x36.5 cm, 1997. Printer A. Bakholdin.

10 000 ₽

lot 19. «Copy from V. Kandinsky's composition», Lytkin Alexander Mikhailovich
Лот 19. lot 19. «Copy from V. Kandinsky's composition»

Lytkin Alexander Mikhailovich

author's lithograph, L-5 21/25, 31.5x45.5 cm, sheet: 42.5x59 cm, 1998

3 000 ₽

lot 20. «Nude», Kabanin Alexander Fedorovich
Лот 20. lot 20. «Nude»

Kabanin Alexander Fedorovich

author's lithograph, AL-5 5/20, 37x51.5 cm, sheet: 50x60 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

1 500 ₽

lot 21. «Paris et parisieus», Kostenko Lyubov Alekseevna
Лот 21. lot 21. «Paris et parisieus»

Kostenko Lyubov Alekseevna

author's lithograph, AL-4 20/20, 29.5x41 cm, sheet: 45.5x55 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

10 000 ₽

lot 22. «Paris 5», Kostenko Lyubov Alekseevna
Лот 22. lot 22. «Paris 5»

Kostenko Lyubov Alekseevna

author's lithograph, AL-4 17/25, 30x41.5 cm, sheet: 46x55 cm, 1997. The printer A. Bakholdin.

10 000 ₽

lot 25. «Kolomenskoye», Davletshina Evgeniya Rashitovna
Лот 25. lot 25. «Kolomenskoye»

Davletshina Evgeniya Rashitovna

oil on canvas, 30x40 cm, author's frame

27 000 ₽

lot 26. «Evening in Tsaritsyno», Davletshina Evgeniya Rashitovna
Лот 26. lot 26. «Evening in Tsaritsyno»

Davletshina Evgeniya Rashitovna

oil on canvas, 30x30 cm

18 000 ₽