HomeAuctionsAuction No. 13

Auction No. 13, page № 4.

«Bridge on the Neva», Rakhina Valentina Ivanovna
Лот 96. «Bridge on the Neva»

Rakhina Valentina Ivanovna

paper, ink, pen, 25.5x39 cm, 1961

Sold

«Daffodils», Rakhina Valentina Ivanovna
Лот 97. «Daffodils»

Rakhina Valentina Ivanovna

paper, pastel, 36x48 cm, 1982

15 000 ₽

«In the forest edge», Avdyshev Alexey Ivanovich
Лот 99. «In the forest edge»

Avdyshev Alexey Ivanovich

linocut, 49x61 cm, sheet: 53.5x63.5 cm, 1976

Sold

«Bazar», Unknown artist
Лот 101. «Bazar»

Unknown artist

watercolor on paper, size: 41.5x42 cm, mid-twentieth century

Sold

«Vostochnyie jenschinyi», Unknown artist
Лот 102. «Vostochnyie jenschinyi»

Unknown artist

ink on paper, size: 59x94 cm, 1970s

Sold

«Lunnaya noch», Davydov Anatoly Zakharovich
Лот 104. «Lunnaya noch»

Davydov Anatoly Zakharovich

color linocut, print size: 41x53 cm, sheet: 45x57 cm, 1969

Sold

«Arka v gorode Talline», Davydov Anatoly Zakharovich
Лот 105. «Arka v gorode Talline»

Davydov Anatoly Zakharovich

linocut, print size: 41x54 cm, sheet: 47x62 cm, 1974

4 000 ₽

«Za chteniem», Unknown artist
Лот 107. «Za chteniem»

Unknown artist

paper, ink, pen, size: 9.3x9.5 cm, on cardboard: 13x17.5 cm, April 1926

2 000 ₽

«Kanal», Unknown artist
Лот 108. «Kanal»

Unknown artist

paper, ink, pen, size: 4x6 cm, on paper: 13.5x19 cm, 1920s

1 000 ₽

«Mihaylovskoe», Zvontsov Vasily Mikhailovich
Лот 109. «Mihaylovskoe»

Zvontsov Vasily Mikhailovich

paper, pencil, size: 22x29.5 cm, 1973

4 500 ₽

«Portret», Zvontsov Vasily Mikhailovich
Лот 110. «Portret»

Zvontsov Vasily Mikhailovich

pencil on paper, size: 10.5x15 cm, 1953

4 000 ₽

«Sankt-Peterburg», Rakitsky Boris Romanovich
Лот 115. «Sankt-Peterburg»

Rakitsky Boris Romanovich

silk-screen printing, print size: 16.5x23 cm, sheet in a frame under glass: 27x35 cm, 1991

2 000 ₽

«Pavilion», Andrushkevich Vladimir Ilyich
Лот 116. «Pavilion»

Andrushkevich Vladimir Ilyich

color linocut, 13.5x19 cm, sheet: 24x32 cm, 1980

1 000 ₽

«Winter is yet to come», Vetrov Alexander Egorovich
Лот 117. «Winter is yet to come»

Vetrov Alexander Egorovich

etching, 24x31 cm, sheet: 35x43.5 cm, 1980s

Sold

«Zagorsk in winter», Vorobyeva Irina Nikolaevna
Лот 118. «Zagorsk in winter»

Vorobyeva Irina Nikolaevna

color linocut, 33x28.5 cm, sheet: 40x42 cm, 1982

Sold

«Winter», Gubarev Vitaly Petrovich
Лот 119. «Winter»

Gubarev Vitaly Petrovich

etching, 23x28.5 cm, sheet: 33.5x36.5 cm, 1980s

2 500 ₽

«Winter», Gubarev Vitaly Petrovich
Лот 120. «Winter»

Gubarev Vitaly Petrovich

etching, 19.5x27 cm, sheet: 32x37 cm, 1980s

2 500 ₽

«Lawn», Komarov Alexander Alekseevich
Лот 121. «Lawn»

Komarov Alexander Alekseevich

color linocut, 29x29 cm, sheet: 39x41 cm, 1977

Sold

«Happy Bunnies and Squirrels», Komarov Alexander Alekseevich
Лот 122. «Happy Bunnies and Squirrels»

Komarov Alexander Alekseevich

color linocut, 31x38.5 cm, sheet: 41x50 cm, 1988

Sold

«Winter Forest», Konyashin Oleg Alexandrovich
Лот 123. «Winter Forest»

Konyashin Oleg Alexandrovich

color linocut, 19x32.5 cm, sheet: 27.5x42.5 cm, 1988

1 500 ₽

«Winter», Popov Boris Andreevich
Лот 124. «Winter»

Popov Boris Andreevich

color linocut, 28.5x25.5 cm, sheet: 37x39 cm, 1980

1 300 ₽

«Forest in winter», Popov Boris Andreevich
Лот 125. «Forest in winter»

Popov Boris Andreevich

color linocut, 19x20.5 cm, sheet: 27x31 cm, 1984

1 000 ₽

«Etude geese», Popov Boris Andreevich
Лот 126. «Etude geese»

Popov Boris Andreevich

etching, 14.5x40.5 cm, sheet: 27x50 cm, 1981

1 500 ₽

«It's getting dark», Popov Vitaly Borisovich
Лот 127. «It's getting dark»

Popov Vitaly Borisovich

color linocut, 30x40 cm, sheet: 39x51 cm, 1970s

1 500 ₽